Atelier Guépard: retrospectivă

Pentru Pentalog, anul acesta a fost unul fructuos, plin de dinamism și provocări. Consider că decizia de  pornire a programului de agilizare Guépard a fost una dintre cele mai importante decizii din anul trecut. Procesele declanșate de acesta au impact pozitiv complex prin:

  • cursurile Agile,
  • coaching-ul  individual,
  • coaching-ul de echipă la diverse etape ale proiectelor,
  • alte activități în care sunt implicați colegii noștri.

În ianuarie am organizat un atelier dedicat programului de agilizare. Scopul a fost revizuirea acțiunilor din anul precedent, rafinarea planului pentru acest an, precum și constituirea cu participanții la atelier a unei echipe agile puternice ce va da energie și va susține tranziția către agilitate.

Află: Despre SummerWell

Participanți

Pentru a avea o viziune mai completă asupra lucrurilor într-un moment atât de important pentru program, la acest atelier, echipei inițiale (Vasile, Monica, Cornel) i s-a alăturat Aleth (Director de Calitate) și Manuel (Director de Operatiuni). Sa fim sinceri, cu o așa echipă nimic nu-i imposibil. Și dacă ar fi să utilizez un singur cuvânt pentru a caracteriza acele două zile de lucru impreună, atunci aș spune IMPLICARE.

În continuare voi vorbi despre cele mai importante aspecte discutate.

Concepte agile – aliniere

Asigurarea consensului la nivel conceptual a creat premize pentru discuții ce țin de partajarea responsabilităților între un lider și echipa sa într-un context agile. Au fost discutate multe subiecte și e greu de descris totul.  Deosebit de importantă mi s-a părut discuția despre ajustările necesare în partajarea responsabilităților între lider și echipa sa în cadrul unei companii agile. În particular am discutat despre faptul că în agilitate echipa este împuternicită să-și definească și să-și amelioreze procesele de lucru, să ia decizii în ceea ce privește modalitățile, tehnologiile și instrumentele necesare pentru a atinge obiectivele proiectului și ale companiei.

Într-o companie agilă, la fel ca-n filosofia Lean misiunea liderului e a priori dezvoltarea persoanelor și echipei, pentru ca în consecință ea să ajungă autonomă și capabilă să furnizeze produse/servicii cu valoare adăugată în timp cât mai scurt. Astfel liderul trebuie să fie mai întâi de toate un bun agile coach. La etape inițiale de formare a echipei el va instrui echipa, va oferi suport activ în definirea proceselor, va consolida și anima echipa, va elimina impedimente, va ajuta echipa să pună la punct o comunicare constructivă, se va asigura există o viziune partajată etc. Dar  rolul lui principal este coaching-ul echipei în direcția autoorganizării și adoptării unei culturi Kaizen (ameliorare continuă).

Retrospectivă la acest atelier Guépard

După discuția despre misiunea liderilor în agilitate, am analizat împreună acțiunile implementate și s-a constatat că cele 575 zile/om de cursuri Agile, împreună cu coaching-ul și acompanierea proiectelor au început să dea rezultate. În primul rând se observă schimbări în modul de gândire: mai multă deschidere, flexibilitate, dorință de a învața și implementa lucruri noi etc. Este de apreciat faptul că mai multe echipe au profitat de entuziasmul și cunoștințele proaspăt opținute la cursuri pentru a-și ameliora procesele și a adopta practici agile. Un alt rezultat este îmbunătățirea vizibilității pe unele proiecte, ceea ce ne-a permis să luăm decizii adaptate situației în timp util. E adevărat că acest proces trebuie continuat până ajunge să devină o obișnuință, la fel și  transparența crescută ar trebui să permită echipelor să acționeze mai mult preventiv decât corectiv.

Agile League

În acest an vom investi mai mult timp și energie în acompanierea proiectelor pentru:

  • a crește nivelului de transparență,
  • a asigura o mai buna pornire a proiectelor în condiții cât mai sigure,
  • a asigura educația continuă a oamenilor și echipelor în direcția agilității.

Obținerea vizibilității ne va ajuta să securizăm proiectele, să ridicăm calitatea serviciilor furnizate, să facem mai transparent și pragmatic procesul de luare de deciziilor și să avem echipe încrezute în forțele proprii. La fel, vom putea să urmărim mai simplu impactul programului Guépard  asupra proiectelor și să ajustăm planul programului după necesitate. O contribuție importantă va avea Agile League, fomată din persoane cu experiență din agențiile noastre care vor beneficia la rândul lor de fomări specializate (coaching, leadership etc.) și vor avea parte și de mentoring pentru o anumită perioadă. La această etapă, Agile League lucrează deja îndeaproape cu echipele din producție cu scopul de a crește vizibilitatea și a inspira echipele să se amelioreze continuu.

Citește și: Despre Pentastock

Cursuri

Și în acest an vom atrage o deosebită atenție formărilor. Deci, ne-am planificat să animăm următoarele cursuri: Agile, Scrum, Kanban, Product Owner, Leadership, Scrum Master, Coaching, Extreme Programming. Doar în cadrul programului Guépard, în acest an vom avea în jur de 800 zile/om de cursuri, care împreună cu celelalte activități vor asigura un impuls puternic spre agilitate.

Armonizarea proceselor interne

Amintesc că una dintre direcțiile programului este îmbinarea viziunii Guépard cu exigențele ISO 9001, pe care Pentalog-ul și le-a asumat deja. Anumite acțiuni au fost începute și urmează să fie continuate în acest an. În primul rând, mă refer la revizuirea proceselor operaționale ce reflectă exigențele ISO în scopul de a asigura convergența cu  agilizarea. Participarea Directorului de Calitate la atelierele și alte activități Guépard va contribui la partajarea unei viziuni comune și eficientizarea îmbinării viziunii Guépard cu exigențele ISO.

Și mai multă vizibilitate

Vizibilitatea este cheia unui proces empiric. Știm bine că orice am masura și orice rapoarte am face ele vor reprezenta doar o abstracție a ceea ce se întâmplă real la locul unde valoare este produsă (gemba). Deci, am decis să mai facem un pas în această direcție și să ne asigurăm că avem o conexiune mai strânsă cu locul real unde se întâmplă lucrurile. În acest scop vom pune în aplicare concepul  “Genchi Genbutsu”(Go and See), bine cunoscut în Toyota Production System. Acesta presupune că pentru a putea lua decizii corecte, a asigura un consens și a atinge obiectivele, ai nevoie să mergi la sursă să constați faptele reale. Participanții la acest atelier vor aplica acest principiu cu mai multe echipe din producție pentru ca mai târziu să inspectăm rezultatele și să facem ajustări, în particular vom analiza posibilitatea de a extinde aplicare lui.

Bineînțeles că au fost discutate și acțiuni cu efect pe termen scurt sau mediu, o parte dintre ele fiind deja în curs. Totuși, elementele menționate mai sus consider că vor face diferența fundamentală între Pentalogul de azi și cel de mâine. Abia aștept să revin cu noi informații.

0 likes

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *